SMALL_SLIDER_05

Prověření býci

Eukalyptus NEB 922

Nejvýznamnější zlepšovtel. Dlouhodobě se držel v české TOP SIH býků na českém trhu a byl jeden z nejprodávanějších.

Eukalyptus NEB-922 

Býk pochází z kombinace Storm × Majic a jeho babičkou byla jedna z francouzských plemenic dovezených do Dobronína v devadesátých letech. Jedná se o vynikajícího zlepšovatele obsahu tuku, somatických buněk, celkové stavby těla, utváření končetin a vemen a především je extrémním zlepšovatelem plodnosti, a to jak po spermatu (RPH 116) tak svých dcer (RPH 127). EUKALYPTUS je jedním z vůbec nejpoužívanějších býků v rámci české holštýnské populace. V lednovém počítání plemenných hodnot též zaznamenal hvězdný návrat do čela žebříčku — v tom březnovém si svoji pozici udržel a v květnu ještě o pár příček vylepšil — aktuálně jej najdeme na 27. místě.

Aktuální plemenné hodnoty býka (07/2011) EUKALYPTUS NEB-922:

  • souhrnný index SIH = 115.3
  • mléčný index DSI-MLK = 90
  • RPH snadnosti telení po spermatu = 116
  • RPH snadnosti telení dcer = 135
  • index utváření vemen = 117
  • index utváření končetin = 109

Nabídkový list

 

Janox NEA 530

Otcem Janoxe je vynikající syn legendárního Mtota Velox NEA 251. Největší výhodou Veloxe je jeho vysoká plemenná hodnota pro dlouhověkost. Stejně jako všichni další synové Mtota má Velox výbornou plemennou hodnotu pro obsah somatických buněk v mléce. Dalšími přednostmi Veloxe jsou plemenné hodnoty pro obsah mléčného tuku a celkové utváření zevnějšku dcer, zejména pak špičkové utváření a motorika končetin. Velox je tak dalším býkem ve sbírce výborných synů Mtota a Janox představuje cenný zdroj jeho genů.

Janoxova matka Dobronin Rozarka VG 86 se narodila z importu embryí z Nizozemska. Pochází z vynikající rodiny krav Roza. Ze stejné rodiny pochází hojně u nás využívaný býk Joke NEA 21. V zahraničí jsou ale velmi ceněni také jeho bratři Jobak a Julius. Kromě těchto býků pocházejí ze stejné rodiny býci Breakout NXA 397, Master NXA 194 a Janus NEA 106. Sama Rozarka se v českých podmínkách dobronínského chovu může pochlubit pěknou známkou za zevnějšek VG 86 a vysokým výkonem. Na první laktaci překonala svoje vrstevnice o 26 % a dosáhla užitkovosti 11 268 kg mléka se 4,0 % tuku a 3,2 % bílkovin.
Rozarka tak patří k nemnoha dcerám býka Hershela s vysokým obsahem tuku v mléce.

Matkou matky je excelentní dcera býka Sunny Boy Ijsselvliedt Roza 96 EX 90. Tato kráva s vysokým průměrným tukem 4,5 % je také pravděpodobně hlavní příčinou vysokého obsahu tuku v mléce u matky Janoxe.

V pozici otce matky je hojně využívaný otec býků Hershel NEB 855, který vyniká především vysokou produkcí mléka. Mezi jeho syny můžeme jmenovat například amerického býka Boltona nebo našeho Ferela NEB 996.
Původově tak Janox představuje býka s dobrou šancí na komplexní plemenné hodnoty.

Nabídkový list

 

Karsh NEA 635

Karsh se narodil po přenosu embryí ve významném chovu Dobrosev, a. s., Dobronín.
Jeho otcem je americký syn známého Aarona – Marsh NEA 330. Stejně jako Aaron, tak i jeho syn Marsh, je výrazným zlepšovatelem utváření vemen a končetin. Proti svému otci je však lepším býkem, pokud jde o plemenné hodnoty pro dlouhověkost a pro obsah mléčného tuku. Cenný je také úspěch jeho vlastních bratrů (Murl a Mango).

Karsh NEA 635

Matka Karshe, Dobronin Harmonie G+84, se narodila v Dobroníně po importu embryí z Nizozemska. Je to černá, velmi pevně stavěná kráva s výborným předním upnutím vemene a vysokou mléčnou užitkovostí. Nyní je využívána jako permanentní dárkyně embryí. Harmonie má ve Švédsku prověřeného vlastního bratra. Jmenuje se T Fantom a má již ve svém počítání zahrnuto 570 dcer. Ty na druhé vlně potvrzují vysokou produkci kilogramů bílkovin a výbornou plodnost a dlouhověkost (švédský index TMI +18).

Oba sourozenci pocházejí z původně holandské rodiny Froukje, jejíž potomky dnes nalezeneme v několika zemích.

V pozici otce matky Karshe je v minulosti oblíbený syn Blackstara Lord Lily. Lord Lily zlepšuje zevnějšek, zejména vemena a produkci bílkoviny. Je také solidním zlepšovatelem dlouhověkosti.

Stejně jako další mladí býci ze selekčního programu Naturalu byl i Karsh podroben analýze DNA. Podle této předpovědi bude Karsh mimo jiné zlepšovatelem obsahu mléčného tuku.

Nabídkový list

 

Potomstvo býka Karshe NEA 635 bylo možné vidět také v Nitře
Náhoda tomu chtěla, že na slovenské národní výstavě hospodářských zvířat na Agrokomplexu v Nitře bylo možné najít i dceru nového českého zlepšovatele, býka Dobronin Karshe NEA 635. Dostala se tam opravdu náhodou. Na Slovensko přijela v těle březí jalovice nakoupené v Česku v Ostřetíně. Narodila se ve slovenském podniku PD Horné Obdokovce a její pěkný zevnějšek znamenal její cestu na národní výstavu v Nitře. V Nitře se prezentovala velkým rámcem a výrazným mléčným typem. Jejími největšími přednostmi jsou ale suchá hlezna a výborný postoj končetin zezadu. Pěkně utvářené vemeno bylo schopno zajistit na první laktaci 9873 kg mléka. Býk Karsh NEA 635 pochází z podniku Dobrosev Dobronín a nabízí v dnešní době poměrně nepříbuzný původ. Jeho otcem je syn Aarona Pasen Marsh a matkou Dobronin Harmonie G+84. Ta je dcerou býka Lord Lily.. Dobronin Harmonie je vlastní sestrou dříve využívaného švédského zlepšovatele T Fantoma. Do Dobronína se tato kráva dostala po importu embrya z holadské rodiny Froukje. Původ této rodiny je hluboký a býci pocházející z této rodiny byli využíváni ve více zemích, především v Holandsku a Velké Británii. Pro dcery Karshe je na prvním místě typická vysoká mléčná dojivost při trochu nižším obsahu mléčného tuku. Nárůst mléčné užitkovosti dcer tohoto býka proti jejich matkám i proti vrstevnicím je skutečně mimořádný. Zevnějškově jde o dojnice velkého tělesného rámce s nadprůměrně vyjádřeným mléčným typem. Zádě jsou optimálně utvářené, mírně skloněné. Utváření končetin je jak z boku tak i zezadu výborné. Vemena jsou přes extrémní mléko mělká a velmi dobře upnutá! Řada chovatelů uvítá, že Karsh jako jeden z ne mnoha současných býků prodlužuje délku struků.

zdroj: naturalgenetics.cz

 

Lobby NEA 737

Novinkou mezi nejlepšími holštýnskými býky je Dobronin Lobby NEA 737. Na svých prvních 36 dcerách ukazuje vysoké mléko spojené s výborným obsahem mléčného tuku i bílkoviny. Jen 4 býci v celé populaci (včetně všech býků v minulosti k nám importovaných) mají více než +1000 kg mléka při kladných mléčných složkách, končetinách a vemenech! Lobby je jedním z nich. Druhým z této čtveřice je výborný Horty NEA 188, jehož inseminační dávky již ale bohužel nejsou k dispozici. Horty tyto výborné výsledky drží i nyní, kdy mu přicházejí dcery z opakovaného nasazení. Horty má ale velmi blízko i k Lobbymu. Hortyho vlastní sestra Dobronin Marta VG 87 je totiž matkou matky právě Lobbyho! Lobby je nejlepším synem ceněného Jardina a jeho matka je aktuálně třetí nejlepší krávou podle SIH v ČR. Další informace o tomto novém býkovi naleznete na jeho nabídkovém listu.

Nabídkový list

 

Také matka býka Lobbyho má vysoký index SIH
Současně se zveřejněním plemenných hodnot holštýnských býků v ČR byl publikován i žebříček nejlepších krav podle celkového selekčniho indexu SIH, který mám obdobnou konstrukci jako v případě plemenných býků. Na výborném třetím místě stojí Dobronin Marta 1 VG 86. Tato plemenice je matkou našeho špičkového zlepšovatele Lobbyho NEA 737 a dvou býků čekatelů NEA 922 Moxie a NEA 923 Mystyle. Moxie je využíván i mimotestačně především pro vysokou vlastní plodnost (aktuálně 118). Na šestém místě zmíněného žebříčku stojí Dobronin Marta 3 VG 88, vlastní sestra býka Lostedena NEA 782. Obě tyto dojnice jsou dcerami krávy Dobronin Marta VG 87, vlastní sestry famózního Hortyho NEA 188. Na desáté příčce žebříčku stojí ze stejné rodiny Dobronin Marta 6 VG V87, vlastní sestra býků NEA 922 Moxie a NEA 923 Mystyle. Dvanácté a čtrnácté místo patří dvou vlastním sestrám býka Ostretin Kascola NEA 645, kravám Ostretin Adela 30 a Ostretin Adela 31.

zdroj: naturalgenetics.cz

 

Lexikon NEA 797 a Kabriolet NXA 657

Nabídkový list

 

Jap NEA 538

Nabídkový list

 

Losteden NEA 782

Nabídkový list