SMALL_SLIDER_02

Bioplyn.stanice

Kontakt na obsluhu BPS:

Dvořák Miroslav BPS 604 226 838 dvorak@dobrosev.cz

 

 

 

Prioritním zájmem investora bylo řešit hospodaření s chlévskou mrvou, které se zde vyprodukuje velké množství. Společnost Dobrosev, a.s., se proto rozhodla pro výstavbu bioplynové stanice v areálu stávajicí farmy VKK Dobronín. Zvolený projektant Agroprojekt spol. s r.o. Jihlava, musel nejdříve vyřešit nedostatek místa pro stavbu.

 

Řešení stavby

Po vzájemných konzultacích si investor zvolil zajímavé technologické řešení, kdy je stavebně bioplynová stanice řešena jako liniová výstavba dvou železobetonových fermentorů, na které navazují dvě železobetonové nádrže na skladování výstupního digestátu. Maximalizace objemu při minimální zástavněné ploše bylo docíleno jejich výškou deset metrů.

 

Vzdálené kogenerační jednotky

Další stavební zvláštností je umístění kogeneračních jednotek do adaptované nevyužité budovy, která je vzdálena přibližně 280metrů od fermentorů. Vzhledem k tomu, že však na trase teplovodů byla napojena další odběrná místa tepla na farmě, nevyžádalo si toto řešení žádné dodatečné náklady. Kladem tohoto řešení je i fakt, že jsou kogenerační jednotky blízko přípojnému transformátoru, a tudíž jsou minimalizovány ztráty elektrické energie ve vedení nízkého napětí.

 

Speciální dávkovač

Vstupními surovinami, kterými jsou siláže, senáže, kejda a chlévská mrva (kolem 10 000 až 15 000 tun ročně) jsou dávkovány do speciálního dávkovače s pneumaticky ovládaným víkem. To omezuje zápach na přijatelnou úroveň. Dávkovač je vyroben přímo na míru a je vybaven centrálním mazáním ložisek a tenzometrickými vahami propojenými s centrálním počítačem. Surovina, kterou tvoří převážně neupravená chlévská mrva, zde není míchána ani nijak jinak upravována řezáním či mixováním. Tyto operace jsou totiž energeticky velmi náročné a navíc případné příměsi pevných předmětů často způsobují poruchy následujicích úpravných mechanismů. Technologie BGS tyto úpravy nevyžaduje a je tak možno dávkovat přímo neupravený slamnatý hnůj.

Kogenerační jednotky

Celkový výkon bioplynové stanice je 620 kWel.. Kogenerační jednotky tvoří dva motory MAN, jeden s výkonem 250 kWel. A druhý silnější 370 kWel. Stroje jsou umístěny do stávajicí budovy garáže a dílny. Díky kvalitní izolaci je hluk vně objektu minimální. Teplo je rozváděno po celém areálu a je využíváno pro vytápění dojírny a ohřev vody, vytápění kanceláří a ubytovny a dalších účelům. Kogenerační jednotky MAN jsou vyhledávané, protože mají velmi nízké provozní náklady a umožňují provádět bežný servis vlastními pracovníky. Významným plusem je i jejich vysoká kvalita a dlouhá životnost. Volba dvou jednotek zaručuje stálou výrobu elektrické energie a tepla (při výpadku či pravidelném servisu jedné jednotky ta druhá vždy zásobuje farmu elektřinou a teplem).

 

Návratnost investice

Ročně stanice vyprodukuje asi pět milionů kW elektrické energie, z toho až jeden milion kW pro vlastní využití na farmě. To je umožněno systémem BGS elektro zapojení, které preferuje dodávku pro vlastní potřeby investora a umožňuje provozovat stanici s vyšší instalovanou kapacitou (povolená dodávka do sítě je v tomto případě nižší o více než 10%, avšak tímto patentovaným zapojením je investorovi umožněno provozovat bioplynovou stanici s výkonem a tržbami o 10 až 20% vyššími, a to při prakticky stejných investičních nákladech). Při investičních nákladech na vybudování BPS ve výši přibližně 60 milionů korun se prostá doba návratnosti pohybuje kolem čtyř let. Této doby je dosaženo jednak možností zpracovávat levné vstupní suroviny a jednak díky minimálním nárokům na servis instalované technologie.