Dobrosev, a. s.
Střítežská 188/3
588 12 Dobronín
Telefonní čísla:
+420 567 217 321 - mzdová účtárna
+420 567 217 322 - fakturace
+420 567 217 323 - účtárna

Fax: zrušen
IČO: 63493837
DIČ: CZ63493837
datová schránka: j59dq26

Ředitel společnosti

Pavel Piňos, DiS.

E-mail:
Tel: +420 604 211 866

Živočišná výroba

Libor Pospíchal

Tel: +420 728 644 159

Rostlinná výroba

Ing. Jan Ganzwohl

E-mail:
Tel: +420 732 499 560

Mechanizace

Jaroslav Jakoubek

E-mail:
Tel: +420 736 768 918, 737 452 976

Administrativa

Renáta Pavlíčková

E-mail:
Tel: +420 732 407 045

Bioplynová stanice

Jaroslav Čaloud

E-mail:
Tel: +420 737 928 673

Ubytování

Mgr. Richard Krejčí

E-mail:
Tel: +420 737 596 569