Chov skotu

Společnost se specializuje na chov mléčného typu skotu, převážně holštýnského plemene.

Chov skotu je v současnosti provozování ve čtyřech střediscích firmy.

Na farmě VKK Dobronín jsou umístěny dojnice základního stáda, navazující kategorie telat a vysokobřezích jalovic. Dále má společnost ještě stáje ve Ždírci, Věžnicích a Dobroníně, kde jsou umístěny jalovice.