Chov prasat

Produkce jatečných prasat je nedílnou součástí odvětví živočišné výroby v naší společnosti již od jejího založení.

Chov prasat je v současnosti provozován ve dvou střediscích.

Na farmě v Nových Dvorech jsou umístěny prasnice základního stáda, navazující kategorie porodny a předvýkrmu a část kapacit výkrmu. Dále má společnost ještě stáj ve Ždírci, kde probíhá výkrm jatečných prasat.