Chov prasat

Produkce jatečných prasat byl do nedávna nedílnou součástí odvětví živočišné výroby v naší společnosti již od jejího založení.

Chov prasat byl provozován ve dvou střediscích.

Na farmě v Nových Dvorech byly umístěny prasnice základního stáda, navazující kategorie porodny a předvýkrmu a část kapacit výkrmu. Dále měla společnost ještě stáj ve Ždírci, kde probíhal výkrm jatečných prasat.

 

Chov prasat byl ve firmě ukončen v září 2021.